13-07-2020 19:07

 

Osobní údaje klientů jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se směrnicí 95/46/ES GDPR v rozsahu oprávněného zájmu pro zajištění výuky a její organizaci v následujícím rozsahu:


 

 

jméno, příjmení, věk, třída, úroveň jazyka (začátečník / pokročilá úroveň), e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, docházka

název subjektu, adresa, e-mail, telefonní číslo, IČ, DIČ, údaje kontaktních osob